Kolonibørn på Bornholm

Der er skærpet ID-Kontrol. D.v.s at I skal medbringe vores ID-lister udfyldt. Ledsagende kolonileder skal medbringe pas.
Asylbørn og børn, der ikke kommer fra et EES land, skal medbringe pas.
Er man asylbarn uden pas, udfyldes en skolerejseliste https://www.nyidanmark.dk/da-dk/spoergsmaal_og_svar/generelt/skolerejseliste.htm
L
isten  kan hentes hos Udlændingestyrelsen eller udvalgte politistationer.
Listen skal stemples og underskrives af skolelederen og returneres til Udlændingestyrelsen efter koloniopholdet.
Proceduren er følgende:

  1. Mød op personligt hos Udlændingestyrelsen i Ryesgade 53, 2100 København Ø
  2. Bed om en skolerejseliste
  3. Udfyld listen – husk pasfoto
  4. Skolelederen skal stemple og underskrive.
  5. Listen returneres til udlændingestyrelsen, som skal attestere den. (ekspeditionstid ca. 14 dage i højsæsonen)
  6. Listen retur fra udlændingestyrelsen medbringes på turen
  7. Når barnet kommer retur fra opholdet, skal listen returneres til udlændingestyrelsen.

 

Kolonibilletten

I år får alle børn besked direkte på deres mail. Kolonilederen kan finde billetten i det lukkede forum til egen brug

Sommerkoloni 2018:
I år skal alle lederbørn også tilmeldes på Speedadmin Har du spørgsmål til det nye system, så ring eller skriv. Vi guider dig gerne!

Tilmelding af lederbørn
Er du personale på en koloni og skal du have dine egne børn med? Tilmeld dem her:
https://kolonierne.speedadmin.dk/tilmelding#/

Support: Spørgsmål vedr. elever, ventelister og adgang til vores IT-system
Har du brug for en liste over elever, der har søgt om koloniophold? Driller dit password? Eller har du andre spørgsmål? Så skriv til adressen sommerhold@kolonierne.dk eller ring på 33 25 44 25 og tast 3 i menuen.

Frederiksdalkurset 24.-25. februar

Kurset er et tilbud til kommende og nuværende koloniledere.
Deadline for tilmelding er 9. februar

Tilmelding Frederiksdal 2018