Årshjul

Sommerkolonifolderen med oplysninger om den kommende sommerkolonitilbud deles ud på skolerne i København.

Folderen kan ses på hjemmesiden.

Medio januar kan forældrene ansøge om plads på en sommerkolon via et link på hjemmesiden.

Medio februar er ansøgningsfristen slut, og skolerne godkender ansøgningerne.

Eleverne fordeles på kolonierne efter ønsker.

Sidst i april
Eleverne får besked om plads, og betaler for pladsen, eller søger friplads.

Infomøder for ansatte
København og Århus

Sidste frist for betaling eller ansøgning om friplads.

Medio juni får forældrene en mail med alle informationer i forbindelse med den koloni deres børn skal med på.

Bassinprøver for sommerpersonale

01. November
Booking for næste sæson åbner

Sommerkolonierne for kommende år planlægges og folderen gøres klar til tryk.