Formål og aktiviteter

Med projektet NaturligVis på Koloni ønsker Københavns Lærerforenings Kolonier at udvikle og implementere et let tilgængeligt arbejdsprogram, hvor redskaber, metoder, grej mv. som en samlet løsning, giver kolonipersonalet mulighed for at få børn og unge til at tilgå naturvidenskabelige temaer med nysgerrighed og undren.

Kolonierne ønsker at styrke børns nysgerrighed og interesse for naturvidenskab igennem forskning i børnehøjde. Vi vil have børn, der er undersøgende og opsøgende efter viden og med kompetencer til selv at drage sammenhænge igennem innovation og naturvidenskabelige arbejdsmetoder. Med projektet vil vi understøtte børn og unges forståelse for deres egen rolle som en del af de store fortællinger om naturvidenskab. Målsætningen for NaturligVis på Koloni er:

 • At understøtte, udfordre og motivere den naturfaglige nysgerrighed hos børn og unge i alderen 6- 16 år igennem praktiske erfaringer og egne undersøgelser

 • At klæde lærere, pædagoger, studerende og foreningsledere (der udgør kolonipersonalet) på til at inspirere børn og unge til at opleve og udforske den nære natur

 • At børn, unge og voksne finder begejstring for naturens sammenhænge på vores koloniejendomme og sammen med opbygget social kapital fra opholdet, får mere lyst til læring og kan overføre energien til mere traditionelle læringsforløb tilbage i klasselokalet og skoledagen

Projektets bærende arbejdsmetode bygger på ideen om at skabe en ”dynamisk motor”, der kan skabe forundring, læring og motivation hos det barn eller unge menneske, der befinder sig i den nære natur på en af koloniejendommene. Inspireret af Kratløberen med seks ben, har vi kaldt vores model for ”Kratløber- modellen”, og den indeholder seks komponenter, der skal spille sammen:

 • Tilgængelig natur (Stedbundne værdier, biotoper, dyr, planter, fossiler, naturfænomener mv.) er til stede her og nu foran børnene og afspejler derfor årets cyklus, tid på døgnet, vejrforhold osv.

 • Nødvendigt udstyr (grej, materialer, værktøj og teknisk udstyr mv.) er til rådighed og virker

 • Kobling til mening (læringsmål, elevmål, den store fortælling, personlig oplevelse osv.)

 • Undersøgende arbejdsmetoder (teknikker, spørgsmål, mere viden, redskaber mv.)

 • Understøttende kraft (autentiske voksne, der faciliterer udforskningsproces)

 • Passende anledning (stemning, program, relationer, opfordring mv.)

  Projektet vil på baggrund af modellen opbygge et arbejdsprogram, der er let tilgængeligt for de voksne, der har ansvaret for børn og unges ophold på en koloniejendom. Læs en kort version af projektbeskrivelsen for NaturligVis på Koloni her.