Før du melder dit barn til koloni – Læs her:

Før du melder dit barn til koloni

Dyrekoloni kan søges fra 2. – 7. klasse.
Der kan søges en prioritering 1 og prioritering 2.

Årets kolonifolder
Sommerens kolonifolder 2023, med information om de mange tilbud.
Folder 2023

Guide til søgning af koloni

Søg koloni

Mails
Der kan opstå problemer med vores levering af mails. Tjek gerne spamfiltret/junkmailen.

At stå på ventelist, når man lige er tilmeldt ?
Alle ca. 5000 ansøgere står på én stor venteliste til at blive fordelt på et kolonihold. 21. april får man besked, om man har fået en plads.

Ingen pladsgaranti eller søskendegaranti, men…
Kolonierne giver ingen pladsgaranti eller søskendegaranti, men tilstræber, så vidt det er muligt, at opfylde de ønsker, der står i feltet under bemærkninger på ansøgningen. Sidste år fik vi ekstra ordinært mange henvendelser i den tro, at garanti var noget, vi kunne tilbyde. Vi sætter vores hold til 40 pladser pr. koloni for at sikre, at vi kan sende børn og voksne forsvarligt afsted, og har stadigvæk særligt fokus på hygiejne. Der kan dog i enkelte tilfælde være en lille overbelægning på enkelte hold, oftest skolehold.

Pris for koloniophold
En uge mandag til fredag koster 1.445 kr. (beløbet dækker ophold, transport og kost). For ophold af længere varighed betales 50 kr. ekstra pr. dag. F.eks. er prisen for en 2 ugers koloni med udrejse mandag og hjemkomst fredag den efterfølgende uge. 1.445 kr.+ 7 dage x 50kr. =1.795 kr.

Søgning af friplads:
Læs mere og søg her

Har I glemt jeres brugernavn:
Brugernavn Det er de første 6 cifre i dit barns cpr. nr. eller din e-mail Kodeordet I kan herefter få tilsendt et nyt kodeord.

Betaling
Fristen for betaling eller ansøgning om friplads er 2. maj. Har du endnu ikke betalt eller fået bevilget friplads, vil din plads blive givet til andre på ventelisten.
Ved betaling brug girokortet.

Skolehold og alm. hold
På en del skoler er det blevet en fast tradition, at lærere fra skolen danner deres eget sommerkolonihold, så det kun er elever fra deres egen skole, der deltager. Denne form for koloni er blevet meget populær, da det tætte forhold mellem lærere og elever og det kammeratskab, der opstår  blandt eleverne i løbet af opholdet, fortsætter på skolen efter hjemkomst.

Hvis dit barns skole ikke har et skolehold, prøver vi altid at placere børnene, så de kommer sammen med børn fra klassen, samme skole eller en skole i samme område, så der altid vil være kammerater, de kender. Koloniholdene vil dog altid blive sammensat, så der også er børn på samme alder, og her kan nye venskaber opstå. Vi opfordrer forældrene med børn i de mindste klasser til at koordinere deres børns sommerophold, så de søger samme uge og tema, hvis det er muligt. Erfaring viser, at har man en god ven med, kan man nemmere undgå hjemve. Derfor er det vigtigt at skrive kammeraters navn og klasse i kommentarfeltet ved tilmelding.

Informationsudveksling
For at opfylde lovgivningen om videregivelse af oplysninger om børnenes trivsel, sociale kompetencer, diagnoser og andre pædagogiske behov mellem skole, koloniernes personale og Børne- og Ungeforvaltningen skal der gives accept til dette.

Vi benytter disse oplysninger til at fordele børnene. Personalet på kolonierne bruger oplysningerne til at være opmærksom på evt. særlige hensyn samt kontakte forældrene, hvis der skulle være behov for det. Endvidere bruger Børne-og Ungeforvaltningen oplysningerne til statistiske beregninger.

Fototilladelse
På kolonierne bliver der taget en del fotos af børnene, og da vi gerne vil benytte de bedste til vores kolonimateriale, er der et afkrydsningsfelt, hvor vi beder om jeres tilladelse. Vi vil naturligvis ikke benytte billeder, der kan virke anstødende eller krænkende. Fototilladelsen er ikke nødvendig for at opnå en koloniplads.

Afbud og spørgsmål vedr. ventelister
I tilfælde af AFBUD efter 26. maj refunderes det indbetalte beløb ikke, medmindre der er tale om sygdom, og der kan fremvises en lægeerklæring eller hospitalsrapport.

Ved afbud skal du sende en mail til adressen sommerhold@kolonierne.dk. I mailen bedes du oplyse dit barns navn, skole og klassetrin. Vigtigt skriv afbud i emnefeltet.

Har du spørgsmål om årets sommerkolonier, kan du skrive til adressen sommerhold@kolonierne.dk eller ringe på 33 25 44 25 – tast 3.

Bornholmerkoloni og pas
Børn, der skal til Bornholm på koloni, behøver IKKE medbringe pas, hvis de har statsborgerskab i et nordisk land, herunder Danmark. Se venligst transportministeriets hjemmeside.

NYT fra DSB skolerejser

Lommepenge
Under koloniopholdet får børnene fuld forplejning, og der er også penge til frugt, saft og nogle dage is og jordbær, men det er også rart for børnene med lidt lommepenge til kioskbesøg, en is, en lille souvenir fra området eller et postkort med en hilsen til mor og far. Da vi sender børn af sted fra børnehaveklassen til og med 9. klasse, kan der naturligvis være forskel på, hvor mange lommepenge vi anbefaler, men 100 kr. til de mindste bør være rigeligt. Lommepengene skal afleveres i en kuvert sammen med sundhedskortet og evt. meddelelser. Kolonipersonalet opretter en bank, så børnene kan hæve deres lommepenge efter behov, så der ikke ligger penge på værelserne. Hvis der mod forventning skulle være penge på kontoen ved afrejse, bliver de udleveret ved afgang sammen med sundhedskortet.

Pakkeliste
Vi har lavet en liste over ting, som er gode at pakke med i kufferten, når man skal på koloni.
Pakkeliste.2022 indd

Personalet på kolonierne
På skoleholdene er det lærere eller pædagoger fra skolen der deltager, men på temakolonierne er det ofte lærerstuderende eller unge studerende, der har været af sted før med kolonierne eller har erfaringer med at arbejde med børn og unge i andre sammenhænge. På alle ansatte bliver der indhentet børneattester hos politiet, og for at kunne bade med børnene forlanger vi som minimum en bassinprøve, der indeholder færdighedsprøver og livredning.

Mobiltelefon
På kolonierne må man gerne medbringe sin mobiltelefon, men der kan være forskellige regler på de enkelte kolonier. De fleste hold har mobiltid sidst på eftermiddagen, så børnene har mulighed for at ringe eller sende en besked, ellers opbevares mobilerne hos lederne, så husk navn på oplader og mobil. I nødstilfælde kan personalet kontaktes på koloniens mobil, nummeret findes under kontakt.

Regler på kolonierne
Et feriekoloniophold består normalt af 40 elever og 8 voksne. Når så mange mennesker er sammen, er det naturligvis nødvendigt med nogle regler. Overordnet gælder det for alle kolonier, at
eleverne selvfølgelig ikke må bade eller soppe på egen hånd, ligesom de ikke må forlade koloniens område, uden at en leder har givet lov til det. Det er heller ikke tilladt at købe, indtage alkohol eller andre rusmidler, så som hash mv.
På de enkelte kolonier er desuden lokale regler, som koloniens lærere vil gøre rede for ved ankomsten fx. brug af mobiltelefon under opholdet.
Hvis en elev af private grunde ønsker at komme hjem, før opholdet er slut, må forældrene selv arrangere, afhente og betale for hjemrejsen. Kolonipersonalet skal altid kontaktes inden afhentning!
I særlige tilfælde kan der blive tale om hjemsendelse. Forældrene vil i så fald blive orienteret.

Hjemve
Hvordan kan man forebygge hjemve? Her er et par artikler om emnet:
Børn kan slippe for hjemve
Hjemve som 14 årig
Refleksions rummet
Det er sundt at længes

Hjemsendelse
Hjemsendelse fra koloni sker for egen regning, dette gælder også ved hjemvé.

Børn og unge med angst
Hvordan kan man håndtere angst ? Se mere på angstforeningens hjemmeside:
https://angstforeningen.dk/vaerikkebange/

Børns digitale verden

Her er et link til Børns Vilkår
https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitalt-liv/

Video
Hør en række glade unger fortælle om de bedste ved at være på koloni. Det handler bl.a. om venskaber, leg fra morgen til aften, strand, saltvand og god mad!

Følg med på en sommerkoloni fra afrejsen i København, opholdet i sommerlandet og turen hjem igen: