Coronavirus 

Sommerkoloni / Covid-19 

Kolonierne har nu besluttet at sende vores hold afsted på sommerkoloni.
Her er vejledningen til børn og forældre
Vejledning børn og forældre

Rigtig god koloni !

Vi opfordrer alle til at følge Sundhedsministeriets retningslinier, og nyhederne generelt.

Før du melder dit barn til koloni – Læs her:

Før du melder dit barn til koloni

Skal du have tilmeldt et leder barn, ring til os på 3325 4425 – tast 3.
Dyrekoloni kan søges fra 2. klasse og opefter.
Der kan søges en prioritering 1 og prioritering 2.

Har I glemt jeres brugernavn:
Brugernavn (det er de første 6 cifre i dit barns cpr. nr.) Kodeordet I kan herefter få tilsendt et nyt kodeord.

Søgning af friplads

Søg friplads 2020, søg her

Guide til søgning af friplads 
Guide til at hente sin årsopgørelse på skat.dk
Har du brug for hjælp, til søgning af friplads er du velkommen til at ringe på 33 25 44 25, tast 1 (booking)

Når fripladsen er godkendt vil i modtage en bekræftelses mail.

Årets kolonifolder
Sommerens kolonifolder 2020, med information om de mange tilbud.
Folder 2020

At stå på ventelist, når man lige er tilmeldt ?
Alle ca. 5000 ansøgere står på en stor venteliste til at blive fordelt på et kolonihold. 23. april får man besked om man har fået en plads.

Pris for koloniophold
En uge mandag til fredag koster 850 kr. (beløbet dækker ophold, transport og kost). For ophold af længere varighed betales 50 kr. ekstra pr. dag. F.eks. er prisen for en 2 ugers koloni med udrejse mandag og hjemkomst fredag den efterfølgende uge. 850 kr.+ 7 dage x 50kr. =1.200 kr.

Friplads
Når man skal søge friplads bedes om Brugernavn (det er de første 6 cifre i dit barns cpr. nr.) Kodeordet er det kodeord I selv har lavet, der blev brugt til login, da I søgte om koloniplads.

Hvis familiens samlede skattepligtige indkomst i 2019 var under 350.000 kr. kan du opnå friplads. Gå ind på skat.dk og find din årsopgørelse via Nem-id. Tryk på PDF-udgaven i højre side af dokumentet. Gem årsopgørelsen på din Pc. Når dit barn har fået tildelt en koloniplads, logger du ind på din bruger på tilmeldings siden og finder knappen friplads. Her uploader du din årsopgørelse.

Du kan også komme forbi kolonikontoret med din årsopgørelse og få friplads. Kontoret er åbent for behandling af fripladser dagligt mellem 13.30 – 15.30, eller efter aftale. Husk at søge om friplads inden 1. maj.

Når fripladsen er godkendt vil i modtage en bekræftelses mail.

Betaling
Fristen for betaling eller ansøgning om friplads er 1. maj. Har du endnu ikke betalt eller fået bevilget friplads, vil din plads blive givet til andre på ventelisten.
Ved betaling brug girokortet. Undtagelsesvis kan man betale med Mobilepay , der skal man oplyse sit barns Elev-Id, det finder du på det vedhæftede girokort, der blev udsendt med betalingsmailen.

Skolehold og alm. hold
På en del skoler er det blevet en fast tradition, at lærere fra skolen danner deres eget sommerkolonihold, så det kun er elever fra deres egen skole, der deltager. Denne form for koloni er blevet meget populær, da det tætte forhold mellem lærere og elever, og det kammeratskab  der opstår  blandt eleverne i løbet af opholdet, fortsætter på skolen efter hjemkomst.

Hvis dit barns skole ikke har et skolehold, prøver vi altid at placere børnene, så de kommer sammen med børn fra klassen, samme skole, eller en skole i samme område, så der altid vil være kammerater, de kender. Koloniholdene vil dog altid blive sammensat, så der også er børn på samme alder, her kan nye venskaber opstå. Vi opfordrer forældrene med børn i de mindste klasser til at koordinere deres børns sommerophold, så de søger samme uge og tema, hvis det er muligt. Erfaring viser, at har man en god ven med, kan man nemmere undgå hjemve.

Informationsudveksling
For at opfylde lovgivningen om videregivelse af oplysninger om børnenes trivsel, sociale kompetencer, diagnoser og andre pædagogiske behov, mellem skole, koloniernes personale og Børne- og Ungeforvaltningen, skal der gives accept til dette.

Vi benytter disse oplysninger til at fordele børnene. Personalet på kolonierne bruger oplysningerne til at være opmærksom på evt. særlige hensyn, samt kontakte forældrene hvis der skulle være behov for det. Endvidere bruger Børne-og Ungeforvaltningen oplysningerne til statistiske beregninger.

Fototilladelse
På kolonierne bliver der taget en del fotos af børnene, og da vi gerne vil benytte de bedste til vores kolonimateriale, er der et afkrydsningsfelt, hvor vi beder om jeres tilladelse. Vi vil naturligvis ikke benytte billeder, der kan virke anstødende eller krænkende. Fototilladelsen er ikke nødvendig for at opnå en koloniplads.

Afbud og spørgsmål vedr. ventelister
I tilfælde af AFBUD efter 1. juni refunderes det indbetalte beløb ikke, medmindre der er tale om sygdom, og der kan fremvises en lægeerklæring eller hospitalsrapport.

Ved afbud skal du sende en mail til adressen sommerhold@kolonierne.dk. I mailen bedes du oplyse dit barns navn, skole og klassetrin. Vigtigt skriv afbud i emnefeltet.

Har du spørgsmål om årets sommerkolonier, kan du skrive til adressen sommerhold@kolonierne.dk eller ringe på 33 25 44 25 og taste 3 i menuen.

Bornholmerkoloni og pas
Børn, der skal til Bornholm på koloni, behøver IKKE medbringe pas, hvis de har statsborgerskab i et nordisk land, herunder Danmark. Se venligst transportministeriets hjemmeside.

Nye regler: https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/tillfallig-granskontroller/

Lommepenge
Under koloniopholdet får børnene fuld forplejning og der er også penge til frugt, saft og nogle dage is og jordbær, men det er også rart for børnene med lidt lommepenge til kioskbesøg, en is, en lille souvenir fra området, eller et postkort med en hilsen til mor og far. Da vi sender børn af sted fra børnehaveklassen til og med 9. klasse, kan der naturligvis være forskel på hvor mange lommepenge vi anbefaler, men 100 kr. til de mindste bør være rigeligt. Lommepengene skal afleveres i en kuvert sammen med sundhedskortet og evt. meddelelser. Kolonipersonalet opretter en bank, så børnene kan hæve deres lommepenge efter behov, så der ikke ligger penge på værelserne. Hvis der mod forventning skulle være penge på kontoen ved afrejse, bliver de udleveret ved afgang sammen med sundhedskortet.

Pakkeliste
Vi har lavet en liste over ting, som er gode at pakke med i kufferten, når man skal på koloni.
Pakkeliste

Personalet på kolonierne
På skoleholdene er det lærere eller pædagoger fra skolen der deltager, men på temakolonierne er det ofte lærerstuderende eller unge studerende, der har været af sted før med kolonierne, eller har haft med børn og unge at gøre i andre sammenhænge. På alle ansatte bliver der indhentet børneattester hos politiet, og for at kunne bade med børnene forlanger vi som minimum en bassinprøve, der indeholder færdighedsprøver og livredning.

Mobiltelefon
På kolonierne må man gerne medbringe sin mobiltelefon, men der kan være forskellige regler på de enkelte kolonier. De fleste hold har mobiltid sidst på eftermiddagen, så børnene har mulighed for at ringe eller sende en besked, ellers opbevares mobilerne hos lederne, så husk navn på oplader og mobil. I nødstilfælde kan personalet kontaktes på koloniens mobil, nummeret findes under kontakt.

Regler på kolonierne
Et feriekoloniophold består normalt af 40 elever og 8 voksne. Når så mange mennesker er sammen, er det naturligvis nødvendigt med nogle regler. Overordnet gælder det for alle kolonier, at
eleverne selvfølgelig ikke må bade eller soppe på egen hånd, ligesom de ikke må forlade koloniens område, uden at en leder har givet lov til det. Det er heller ikke tilladt at købe, indtage alkohol eller andre rusmidler, så som hash mv.
På de enkelte kolonier er desuden lokale regler, som koloniens lærere vil gøre rede for ved ankomsten fx. brug af mobiltelefon under opholdet.
Hvis en elev af private grunde ønsker at komme hjem, før opholdet er slut, kontaktes kolonipersonalet, må forældrene selv arrangere, afhente og betale for hjemrejsen.
I særlige tilfælde kan der blive tale om hjemsendelse. Forældrene vil i så fald blive orienteret.

Hjemve
Hvordan kan man forebygge hjemve? Her er et par artikler om emnet:
Børn kan slippe for hjemve
Hjemve som 14 årig
Refleksions rummet
Det er sundt at længes

Hjemsendelse
Hjemsendelse fra koloni sker for egen regning, dette gælder også ved hjemvé.


Børns digitale verden

Her er et link til Børns Vilkår
https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitaltliv/foraeldre/#dilemma-quiz

Video
Hør en række glade unger fortælle om de bedste ved at være på koloni. Det handler bl.a. om venskaber, leg fra morgen til aften, strand, saltvand og god mad!

Følg med på en sommerkoloni, fra afrejsen i København, opholdet i sommerlandet og turen hjem igen: