Glemmekassen

Under og efter kolonisæsonen 2022 vil der nedenfor stå hvilke uger og kolonibygninger, der er indleveret glemte effekter fra.
glemte sager kan afhentes i kontortiden.