Sommerkoloni / Covid-19 


Der mangler altid medarbejdere på sommerkolonierne både som pædagogisk personale med erfaring i at arbejde med børn i alderen 6-16 år i fritiden og især  køkkenpersonale med erfaring fra storkøkkendrift på sommerkolonierne 2022 – Kontakt gn@kolonierne.dk eller ring 33254425 # 4 – se yderligere jobinfo på job på sommerkoloni. Vi har flest stillinger ledige i yderugerne.

Her er vejledningen
COVID-19 Vejledning for kolonierne

Rigtig god koloni !

Her kan du læse mere om at være på koloni

Værd_at_vide_om_kolonierne

Pædagogisk personale
Københavns Lærerforenings Kolonier kan igen i år tilbyde spændende og udfordrende sommer­ophold for lærere og studerende, der sammen med to-tre andre, herunder én med bassinprøve (se nedenfor), kunne tænke sig at stå for de pædagogiske opgaver på vores feriekolonier. At stå for afviklingen af et koloniophold, giver mere erfaring end 1 måneds praktik i en folkeskole. Her får I lov til at prøve egne ideer og aktiviteter af under ansvar, med god hjælp og vejledning fra Kolonikontoret.

Københavns Lærerforenings Kolonier er en privat forening, der hvert år sender ca. 4000 køben­havnske skolebørn på henholdsvis 1-, og 2- ugers sommerkoloni på 29 forskellige kolonibygninger spredt ud over hele Danmark. Personalet på en sommerkoloni består som udgangspunkt af fire personer, der tager sig af det pædagogiske arbejde med koloniens ca. 40 børn, mens fire andre står for alt det husholdningsmæssige, herunder indkøb, madlavning og rengøring.

Vi håber at få mange henvendelser fra interesserede, som brænder for at give eleverne et fantastisk koloniophold. Og det er kun et plus, hvis du har erfaring fra fritidsjob som idrætsleder, spejderleder eller anden pædagogisk/organisatorisk erfaring med at arbejde med børn i alderen 7-16 år. Vi forventer at du kan deltage i 1-2 uger, højst 4 uger henover sommersæsonen.
Lønnen for regnskabsførende/tovholder er kr. 965 pr. dag i 5 dage. Lønnen er skattepligtig. Lønnen for pædagogisk personale er kr. 800 pr dag i 5 dage + ½ dags løn til forberedelse. Lønnen er skattepligtig.

Læs mere her om job på en temakoloni

Job på en temakoloni

Vi er selvfølgelig klar med råd og vejledning til såvel nye som erfarne kolonilærere. Hvis du er interesseret, så kontakt Københavns Lærerforenings Kolonier på tlf.: 3325 4425 – tast 4 Du skal tale med konsulent Gitte Nemholt.

En forudsætning for ansættelse er indlevering af tilmeldingsblanketten til Kolonikontoret. Kolonierne indhenter derefter  en børneattest på samtlige ansatte gennem politiet til godkendelse i den ansattes e-boks. Ansatte hos Kolonierne skal være over 18 år.

Webinar for kolonipersonale om vores nye tiltag støttet af Novo Nordisk Fonden – læs mere her.

Bassinprøve i København
Se info job på sommerkoloni

Infomøder for ansatte 
Afholdes i 2022 datoer kommer i foråret
på Frydendalsvej 20, 1809 Frederiksberg C. På 2. sal

Økonoma / Køkkenassistent
Københavns Lærerforenings Kolonier måske noget for dig, hvis du vil have sol, sommer, glade børn og storkøkkenerfaring, så er et job med økonomafunktion eller som køkkenassistent på en af. Er du studerende på økonoma-/køkkenleder-/køkkenassistentuddannelsen, evt. færdig­uddannet, og har du lyst til – sammen med tre andre – at stå for rengøring af bygningen og madlavning med en varieret menu, til ca. 40 børn og otte voksne på sommerkoloni, så grib telefonen og ring til konsulent Gitte Nemholt på tlf.: 3325 4425 – tast 4 

Københavns Lærerforenings Kolonier er en privat forening, der hvert år sender ca. 4000 køben­havnske skolebørn på henholdsvis 1-, 2- og 3-ugers sommerkoloni på 29 forskellige kolonier spredt ud over hele Danmark. I sommeren 2022 har vi behov for en række økonomaer og køkken­assistenter i skolernes sommerferie, til ansættelse i mindst 1-2 uger og højst 4 uger.

Ansøgere med storkøkken erfaring foretrækkes. Løn for økonomastillingen er kr. 965 pr dag, ialt 6 dage, da 2 af dagene er ½ dage. Lønnen er skattepligtig. Køkkenassistenter får kr. 800 ialt 6 dage, da 2 af dagene er ½ dage. Lønnen er skattepligtig.

En forudsætning for ansættelse er indlevering af tilmeldingsblanketten til Kolonikontoret. Kolonierne indhenter derefter  en børneattest på samtlige ansatte gennem politiet til godkendelse i den ansattes e-boks. Ansatte hos Kolonierne skal være over 18 år.

Køkkenpersonale

Pædagogisk personale