Skansen

Kolonien Skansen ligger på en pragtfuld lyngbevokset, åben grund på Skansehage, direkte ved vandet, og lige op til store fredede arealer, ca. 3 km øst for Rørvig. Rørvig er et af de første områder, der blev “opdaget” af københavnske sommergæster, og er i dag et område præget af ældre sommerhusbebyggelse.

Den gamle del af Rørvig har smukke, gamle bindingsværkshuse, småsprossede vinduer og idylliske haver. Koloniens navn kommer af de skanser, eller bastioner, der har været opført her langs kysten for at forsvare indsejlingen til Isefjorden. Huset er opført som karantænestation i forbindelse med den store koleraepedemi i sidste halvdel af 1800-tallet. Det var placeret i den dengang meget øde egn mellem sand- og lyngbakker, og skulle modtage kolerapatienter fra skibe, der skulle ind i Isefjorden og Roskilde Fjord. Men man må have været lidt sent ude med byggeriet i forhold til koleraepidemien, for stedet har kun haft en eneste patient – en sømand fra et udenlandsk skib. Det viste sig senere, at sømanden slet ikke led af kolera, men derimod af kærlighed – til en smuk Rørvig-pige. Sømanden havde opdigtet kolerasymptomerne som undskyldning for at blive sat i land, og han stak af fra karantænestationen allerede den første nat. Efter ham kom der ingen andre patienter. I 63 år stod alle sengene opmagasinerede, indtil Københavns Lærerforening i 1933 lejede sig ind i bygningen og et par år senere købte stedet.

Sengepladser i alt: 56

Værelser med 1-5 senge: 10

Værelser med dobbeltseng: 3

Afstand til butik: 3000