Donationer

Københavns Lærerforenings Kolonier sender hvert år cirka 4000 køben­havnske skolebørn på kolonier spredt over hele Danmark. Foreningen modtager meget gerne donationer – både i form af økonomiske midler og ting til kolonierne.

Donationer modtages med stor tak, uanset størrelse.

Foreningen afholder forskellige temakolonier: Teater, idræt, natur, billedkunst, og dyr. Vi modtager meget gerne remedier til disse kolonier.

Hvis du ønsker at donere genstande (også gerne til de øvrige kolonier – ting som bolde, spil, bøger eller andet) kontakt:

Søren Freiesleben på 33 25 44 25 – tast 5