Om foreningen

Københavns Lærerforenings Kolonier er en privat forening, der hvert år sender cirka 4000 køben­havnske skolebørn på henholdsvis 1- og 2-ugers sommerkoloni på 29 forskellige kolonier spredt ud over hele Danmark i naturskønne omgivelser. Siden de københavnske lærere i 1899 skabte deres første kolonier, har flere end 300.000 københavnerbørn oplevet barndommens sommer­land på et af de mange forskelligartede steder, som gennem tiderne har været anvendt til feriekoloni.

Der bliver tilbudt både feriekolonier med skolehold, hvor børnene kommer fra samme skole og er afsted med lærere derfra, og temakolonier, hvor børnene blandet fra de københavnske skoler kommer på kolonier med temaer som dyrepasning, idræt, teater og natur.

Personalet på en sommerkoloni består som udgangspunkt af fire personer, der tager sig af det pædagogiske arbejde med koloniens cirka 40 børn, samt fire personer, der står for alt det husholdningsmæssige som planlægning af måltider, indkøb, madlavning og rengøring.

Udover de mange sommerkolonihold for køben­havnske skoleelever anvendes kolonierne i dag til lejrskoler, koloniophold for børnehaver og fritidshjem, klasseweekendture, forenings­arrangementer, familietræf og lignende.