Medarbejder på temakoloni

Pædagogisk personale på en temakoloni
Igen i år kan Københavns Lærerforenings Kolonier tilbyde spændende og udfordrende sommer­ophold for lærere og studerende, der sammen med to-tre andre, herunder én med bassinprøve (se nedenfor), kunne tænke sig at stå for de pædagogiske opgaver på vores feriekolonier. At stå for afviklingen af et koloniophold, giver mere erfaring end 1 måneds praktik i en folkeskole. Her får I lov til at prøve egne ideer og aktiviteter af under ansvar, med god hjælp og vejledning fra Kolonikontoret.

På en temakoloni foretrækkes medarbejdere, der udover praktisk erfaring, har en fagkompetence i det pågældende tema. F.eks. Billedkoloni, her foretrækkes lærere/ studerende, der har liniefag i billedkunst, eller medarbejdere, der har arbejdet praktisk med formidling af kunst til børn

Københavns Lærerforenings Kolonier er en privat forening, der hvert år sender ca. 4000 køben­havnske skolebørn på henholdsvis 1-, 2- og 3-ugers sommerkoloni på 29 forskellige kolonier spredt ud over hele Danmark. Personalet på en sommerkoloni består som udgangspunkt af fire personer, der tager sig af det pædagogiske arbejde med koloniens ca. 40 børn, mens fire andre står for alt det husholdningsmæssige, herunder indkøb, madlavning og rengøring.

Vi håber at få mange henvendelser fra interesserede, som brænder for at give eleverne et fantastisk koloniophold. Og det er kun et plus, hvis du har erfaring fra fritidsjob som idrætsleder, spejderleder eller anden pædagogisk/organisatorisk erfaring med at arbejde med børn i alderen 7-16 år.

Vi er selvfølgelig klar med råd og vejledning til såvel nye som erfarne kolonilærere. Hvis du er interesseret, så kontakt Københavns Lærerforenings Kolonier på tlf.: 3325 4425. Du skal tale med konsulent Gitte Nemholt.

En forudsætning for ansættelse er indlevering af tilmeldingsblanketten til Kolonikontoret. Kolonierne indhenter derefter  en børneattest på samtlige ansatte gennem politiet til godkendelse i den ansattes e-boks. Ansatte hos Kolonierne skal være over 18 år.

Bassinprøve i København
Se info job på sommerkoloni

Infomøder for ansatte
Vi afholder infomøder for ansatte i
København på Frydendalsvej 20, 1809 Frederiksberg C. På 2. sal
Århus – dato kommer senere