På kolonien er der tæt krat med skovfyr, birk, ahorn, mirabel, hassel mm. Kolonien ligger ud til et stort lyngdækket område i Sejerøbugten. Ved at gå ad stierne igennem lyngen kommer I til stranden via en lille bro over brakvandssøerne, der ligger bag klitterne. Brakvand har lavere saltindhold end havet og højere end ferske søer og åer. Derfor kan I finde andre dyr og planter her end ved stranden. Stranden er ret lavvandet og I kan gå på opdagelse efter liv på det lave vand.

Slå dyrene i længde og højde

Prøv også – kysten

Salt i solen

Kan et æg flyde

Vandrer vand ind i kartoflen

Byg en båd

Liv i havet

Prøv kræfter med havet

Mandala på stranden

Tidevandet går op og ned