Kolonien ligger på en sandbanke, der er plantet til med skovfyr, for at holde på sandet. På grunden får gamle træer lov at ligger til smådyr og svampe, der nedbryder dem langsomt, og giver føde til fugle, insekter og andre smådyr. Rundt om grunden, langs skællet til naboerne, er der et bælte af træer og krat. Der er få hundrede meter igennem sommerhusene til skoven og 3 km til stranden. Melby overdrev er Sjællands største hede, som ligger inden for 1 km gang igennem skoven.

Slå dyrene i længde og højde

Prøv også – kysten

Salt i solen

Kan et æg flyde

Vandrer vand ind i kartoflen

Byg en båd

Liv i havet

Prøv kræfter med havet

Mandala på stranden

Tidevandet går op og ned