Kolonien ligger på en sandbanke, der er plantet til med skovfyr, for at holde på sandet. På grunden får gamle træer lov at ligger til smådyr og svampe, der nedbryder dem langsomt, og giver føde til fugle, insekter og andre smådyr. Rundt om grunden, langs skællet til naboerne, er der et bælte af træer og krat. Der er få hundrede meter igennem sommerhusene til skoven og 3 km til stranden. Melby overdrev er Sjællands største hede, som ligger inden for 1 km gang igennem skoven.

Kan man fange dyr i en kartoffel?

Fang dyr i fælder