Her kan I vælge mellem både sandstrand og stenstrand. Sidstnævnte ligger lige ud for kolonien og huser gemmesteder for søstjerner, krabber, rejer og småfisk. Langs Skansehagen er flere steder lommer af sandstrand og ved Rørvig Havn, har kolonibørn fanget mængder af krabber. På overdrevet er der chance for at opleve hugorm i lyngen, hare og rådyr på afstand og flyvende insekter på solrige dage

Byg et kæmpedyr

Dyrenes hitliste

Har dyr en yndlingsfarve?

Fødekædeleg

Bladlus, myrer og glubske mariehøns

Hvor mange ben?

Mini-bio-blitz

Kan man fange dyr i en kartoffel?

Fang dyr i fælder