For alle skoler, der ønsker et skolehold i 2022
Der er tilmeldingsfrist i november 2021 for skolehold i 2022.
Skriv en mail til Søren Freiesleben sf@kolonierne.dk hvis I vil af sted.

Tilmeldingsblanketter til personale på skolekolonierne
Blanketterne er sendt til skolerne i januar 2021 med diverse kolonipapirer. Blanketterne kan også rekvireres ved kontakt til Gitte Nemholt
gn@kolonierne.dk

Samværsregler – Har I nogen ?
Læs mere her:
https://spejdernet.dk/spejderliv/temaer/overgreb-mod-boern/samvaersregler/

Tilmelding til sommerkoloni 2021 er lukket.
Hvis du som lærer har en elev, der har et ekstraordinært stort behov for at komme på sommerkoloni, så kontakt Kolonikontoret tlf. 33254425 – tast 3.

Kolonibørn på Bornholm
Der er skærpet ID-Kontrol. D.v.s at I skal medbringe vores ID-lister udfyldt. Ledsagende kolonileder skal medbringe pas.
Asylbørn og børn, der ikke kommer fra et EES land, skal medbringe pas.
Er man asylbarn uden pas, udfyldes en skolerejseliste https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/US/Diverse-US/Skolerejselister
L
isten  kan hentes hos Udlændingestyrelsen eller udvalgte politistationer.
Listen skal stemples og underskrives af skolelederen og returneres til Udlændingestyrelsen efter koloniopholdet.
Proceduren er følgende:

  1. Mød op personligt hos Udlændingestyrelsen i Ryesgade 53, 2100 København Ø
  2. Bed om en skolerejseliste
  3. Udfyld listen – husk pasfoto
  4. Skolelederen skal stemple og underskrive.
  5. Listen returneres til udlændingestyrelsen, som skal attestere den. (ekspeditionstid ca. 14 dage i højsæsonen)
  6. Listen retur fra udlændingestyrelsen medbringes på turen
  7. Når barnet kommer retur fra opholdet, skal listen returneres til udlændingestyrelsen.

Kontakt til Udlændingestyrelsen: 35 36 66 00 – telefontid: Mandag-onsdag: 09.00 – 15.00 Torsdag: 12.00 -17.00 Fredag: 09.00- 12.00

NYT: Ud og hjemrejse før tid Bornholm

Kolonibilletten
Alle børn for kolonibilletten direkte på deres mail. Kolonilederen kan finde billetten i det lukkede forum til egen brug.

Tilmelding af lederbørn
Er du personale på en koloni og skal du have dine egne børn med? Det er vigtigt at dine egne børn er tilmeldt, da det har stor indflydelse på antallet af kolonipladser vi kan tilbyde og plads i busserne.
Tilmeld dem her:
https://kolonierne.speedadmin.dk/tilmelding#/

Efter 1. marts kan man tilmelde lederbørn ved at kontakte kolonikontoret: tlf.  3325 4425 – tast 3 eller send en mail: sommerhold@kolonierne.dk 

I april sendes besked ud til eleverne om koloniplads

Support: Spørgsmål vedr. elever, ventelister og adgang til vores IT-system
Har du brug for en liste over elever, der har søgt om koloniophold? Driller dit password? Eller har du andre spørgsmål? Så skriv til adressen sommerhold@kolonierne.dk eller ring på 3325 4425 – tast 3.

Se vejledning her: 2017_kolo_laererguide

Frederiksdalkurset i 2022:  5.- 6. marts
Kurset er et tilbud til kommende og nuværende koloniledere.
Deadline for tilmelding er 23. februar 2022
Tilmelding kommer i efteråret

Køkkenpersonale

Pædagogisk personale