Godt nyt om sommerkoloni i Coronatider

Opdateret 20/5

Efter Børne-og Undervisningsministeriet 15/5 har åbnet op for lejrskoler, ser det endelig ud til, at vi skal på sommerkoloni. Vi har bl.a. optimeret rengøringen på kolonierne og under koloniopholdet. Nu venter vi bare på at se, hvor mange vi kan komme af sted alt efter om det er 30-50 personer må forsamles efter 1/6.

Se https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen

For alle skoler, der ønsker et skolehold i 2020
Der er tilmeldingsfrist i november 2019 for skolehold i 2020.
Skriv en mail til Søren Freiesleben (sf@kolonierne.dk) hvis I vil af sted.

Samværsregler – Har I nogen ?
Læs mere her:
https://spejdernet.dk/spejderliv/temaer/overgreb-mod-boern/samvaersregler/

Tilmelding til sommerkoloni er lukket.

Hvis du som lærer har en elev, der har et ekstraordinært stort behov for at komme på sommerkoloni, så kontakt Kolonikontoret tlf. 33254425

Kolonibørn på Bornholm

Der er skærpet ID-Kontrol. D.v.s at I skal medbringe vores ID-lister udfyldt. Ledsagende kolonileder skal medbringe pas.
Asylbørn og børn, der ikke kommer fra et EES land, skal medbringe pas.
Er man asylbarn uden pas, udfyldes en skolerejseliste https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/US/Diverse-US/Skolerejselister
L
isten  kan hentes hos Udlændingestyrelsen eller udvalgte politistationer.
Listen skal stemples og underskrives af skolelederen og returneres til Udlændingestyrelsen efter koloniopholdet.
Proceduren er følgende:

  1. Mød op personligt hos Udlændingestyrelsen i Ryesgade 53, 2100 København Ø
  2. Bed om en skolerejseliste
  3. Udfyld listen – husk pasfoto
  4. Skolelederen skal stemple og underskrive.
  5. Listen returneres til udlændingestyrelsen, som skal attestere den. (ekspeditionstid ca. 14 dage i højsæsonen)
  6. Listen retur fra udlændingestyrelsen medbringes på turen
  7. Når barnet kommer retur fra opholdet, skal listen returneres til udlændingestyrelsen.

Kontakt til Udlændingestyrelsen: 35 36 66 00 – telefontid: Mandag-onsdag: 09.00 – 15.00 Torsdag: 12.00 -17.00 Fredag: 09.00- 12.00

NYT: Ud og hjemrejse før tid Bornholm

Kolonibilletten

I år får alle børn besked direkte på deres mail. Kolonilederen kan finde billetten i det lukkede forum til egen brug

Sommerkoloni 2020:
Igen i år skal alle lederbørn også tilmeldes på Speedadmin Har du spørgsmål til det nye system, så ring eller skriv. Vi guider dig gerne!

Tilmelding af lederbørn
Er du personale på en koloni og skal du have dine egne børn med? Tilmeld dem her:
https://kolonierne.speedadmin.dk/tilmelding#/

Efter 2. marts kan man tilmelde lederbørn ved at kontakte kolonikontoret: tlf.  33254425 / send en mail: sommerhold@kolonierne.dk

I april sendes besked ud til eleverne om koloniplads

Support: Spørgsmål vedr. elever, ventelister og adgang til vores IT-system
Har du brug for en liste over elever, der har søgt om koloniophold? Driller dit password? Eller har du andre spørgsmål? Så skriv til adressen sommerhold@kolonierne.dk eller ring på 33 25 44 25 og tast 3 i menuen.

Se vejledning her: 2017_kolo_laererguide

Frederiksdalkurset i 2020:  22.- 23. februar
Kurset er et tilbud til kommende og nuværende koloniledere.
Deadline for tilmelding er 8. februar
Tilmelding her: Frederiksdal tilmelding 2020

Køkkenpersonale

Pædagogisk personale