For alle skoler, der ønsker et skolehold i 2021
Der er tilmeldingsfrist i november 2020 for skolehold i 2021.
Skriv en mail til Søren Freiesleben sf@kolonierne.dk hvis I vil af sted.

Samværsregler – Har I nogen ?
Læs mere her:
https://spejdernet.dk/spejderliv/temaer/overgreb-mod-boern/samvaersregler/

Tilmelding til sommerkoloni 2020 er lukket.
Hvis du som lærer har en elev, der har et ekstraordinært stort behov for at komme på sommerkoloni, så kontakt Kolonikontoret tlf. 33254425 – tast 3.

Kolonibørn på Bornholm
Der er skærpet ID-Kontrol. D.v.s at I skal medbringe vores ID-lister udfyldt. Ledsagende kolonileder skal medbringe pas.
Asylbørn og børn, der ikke kommer fra et EES land, skal medbringe pas.
Er man asylbarn uden pas, udfyldes en skolerejseliste https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/US/Diverse-US/Skolerejselister
L
isten  kan hentes hos Udlændingestyrelsen eller udvalgte politistationer.
Listen skal stemples og underskrives af skolelederen og returneres til Udlændingestyrelsen efter koloniopholdet.
Proceduren er følgende:

  1. Mød op personligt hos Udlændingestyrelsen i Ryesgade 53, 2100 København Ø
  2. Bed om en skolerejseliste
  3. Udfyld listen – husk pasfoto
  4. Skolelederen skal stemple og underskrive.
  5. Listen returneres til udlændingestyrelsen, som skal attestere den. (ekspeditionstid ca. 14 dage i højsæsonen)
  6. Listen retur fra udlændingestyrelsen medbringes på turen
  7. Når barnet kommer retur fra opholdet, skal listen returneres til udlændingestyrelsen.

Kontakt til Udlændingestyrelsen: 35 36 66 00 – telefontid: Mandag-onsdag: 09.00 – 15.00 Torsdag: 12.00 -17.00 Fredag: 09.00- 12.00

NYT: Ud og hjemrejse før tid Bornholm

Kolonibilletten
Alle børn for kolonibilletten direkte på deres mail. Kolonilederen kan finde billetten i det lukkede forum til egen brug.

Tilmelding af lederbørn
Er du personale på en koloni og skal du have dine egne børn med? Tilmeld dem her:
https://kolonierne.speedadmin.dk/tilmelding#/

Efter 1. marts kan man tilmelde lederbørn ved at kontakte kolonikontoret: tlf.  3325 4425 – tast 3 eller send en mail: sommerhold@kolonierne.dk

I april sendes besked ud til eleverne om koloniplads

Support: Spørgsmål vedr. elever, ventelister og adgang til vores IT-system
Har du brug for en liste over elever, der har søgt om koloniophold? Driller dit password? Eller har du andre spørgsmål? Så skriv til adressen sommerhold@kolonierne.dk eller ring på 3325 4425 – tast 3.

Se vejledning her: 2017_kolo_laererguide

Frederiksdalkurset i 2020:  22.- 23. februar
Kurset er et tilbud til kommende og nuværende koloniledere.
Deadline for tilmelding er 8. februar
Tilmelding her: Frederiksdal tilmelding 2020

Køkkenpersonale

Pædagogisk personale