Udvikling af projektet

Udviklingsmedarbejder Anders Andersen skal over de kommende to år sikre, at NaturligVis på Koloni lever op til ambitionerne om at gøre undersøgelser i naturen tilgængelige for børn og voksne på Lærerforeningens kolonier. Anders har de sidste 10 år arbejdet med at forbinde mennesker og natur og herigennem opdyrket bred erfaring med en række forskellige målgrupper – i særdeleshed børn i skolealderen. Anders skal arbejde tæt sammen med Foreningsudviklerne i retning af at skabe et levende og legende univers af viden og aktiviteter, der kan gøre flere børn nysgerrige på og begejstrede for den natur, der eksisterer omkring dem. Både under og efter et kolonibesøg.

Er du interesseret i at vide mere om NaturligVis på Koloni, så kontakt Anders på naturligvis@kolonierne.dk eller 2945 4710.