Byggeklodser

Science Lejrskole

er et spændende undervisningsmateriale

er fungerer som en samling af kort, der guider lærere gennem forskellige undervisningsfaser. Vi forestiller os disse kort som byggeklodser, som læreren kan sammensætte efter eget ønske. Der er tre typer kort med undervisningsaktiviteter: IgangsættereUndersøgelser og Produkter. Hvert tema indeholder flere af hver type byggeklods, som kan kombineres på forskellige måder. Et undervisningsforløb består af mindst en Igangsætter, en Undersøgelser og et Produkt i den rækkefølge, men kan sagtens indeholde flere af samme byggeklods.

Farvekoderne gør det nemt at skelne mellem byggeklodserne: Igangsætteren ergrå, Undersøgelsen er orangerød, og Produktet er turkist.

Igangsætteren

En lille aktivitet, der vækker elevernes forforståelse og nysgerrighed. Den skal sætte gang i deres interesse og engagement.

Undersøgelsen

Eleverne opstiller små hypoteser baseret på undren eller problemstillinger. Disse hypoteser undersøges på forskellige måder. Nogle gange kræver det en udforskning i naturen uden en forudgående hypotese, før eleverne får tilstrækkelig viden eller idéer til at formulere en hypotese. Husk, at formålet ikke er at bevise hypotesen, men at undersøge, om den kan bekræftes eller afkræftes.

Produktet

Dette kan være alt fra forsøg og rollespil til modelbygning og andre kreative udtryksformer. Produktet hjælper eleverne med at vise deres viden og færdigheder samt kommunikere det til andre. Det er også en måde at forankre læringen og opnå en bredere forståelse.

Hjælp til selvhjælp

Udover kort med byggeklodser er der i materialet også praktiske værktøjer, som kan hjælpe lærer og elever med at udforske og blive klogere på naturen.

 • Videnskort med lilla kant

  Videnskort giver en kort, faglig viden om et givent emne, som lærer og elever kan bruge i deres undersøgelser, og som gør dem klogere på temaet.

 • Metodekort med blå kant

  Metodekort giver inspiration og vejledning i, hvordan et tema eller en aktivitet kan forløbe.

 • Opslagsbøger

  Opslagsbøger af forskellige slags giver mulighed for at finde ud af, hvilke dyr, sten eller planter I har fundet, og anden viden om naturen.

 • Bestemmelsesduge

  Der er flere forskellige bestemmelsesduge, som kan tages med på undersøgelse i naturen, og som giver et hurtigt overblik over dyr, sten, skyer, vind mv.

 • Grej

  På alle kolonierne er der grej og materialer, som kan bruges til spændende naturundersøgelser. Nogle af materialerne deles med de børn, der er på koloniophold om sommeren, og noget er målrettet klasser på lejrskole. Se Naturforskerens værktøjskasse.