Forældresiden

Unges glæde på kolonierne

Hør en række glade unger fortælle om de bedste ved at være på koloni.

Det handler bl.a. om venskaber, leg fra morgen til aften, strand, saltvand og god mad!
Følg med på en sommerkoloni fra afrejsen i København, opholdet i sommerlandet og turen hjem igen.

Før du ansøger

Nogle gode råd:

Vores engagerede kolonipersonale arbejder hårdt for at give dit barn den bedste sommerferie. Personalet bruger meget energi på at trøste børn med hjemve, og det påvirker aktiviteterne og overskuddet til at give børnene den bedste sommerferieoplevelse, og arbejdet med at styrke de sociale relationer børn imellem. 

Hvis du er usikker på om et ophold lige nu er det rette for dit barn, så tal med din klasses lærere evt. ring til os på Kolonikontoret. Det kan være det rigtige at vente et år, så koloniopholdet bliver en oplevelse, dit barn vil tænke tilbage på med glæde.

Søg koloniplads

Friplads søgning

  • Fuld friplads

    Husets samlede skattepligtige indkomst er under 350.000 kr. pr. år.

  • Delvis friplads

    Husets samlede skattepligtige indkomst er fra 350.000 kr. til 565.000 kr. pr. år. Ved delvis friplads betales der 850 kr. for en 5 dages koloni. Kolonier længere end 5 dage koster 75 kr. ekstra pr. dag.

  • Ingen friplads

    Der gives ikke friplads til ansøgninger, hvor husets samlede skattepligtige indkomst er over 565.000 kr

Kolonibillet

Giv så vidt muligt jeres barn rent tøj med til hele opholdet, da personalet ikke har tid til tøjvask i større omfang.
Kolonierne kan ikke påtage sig ansvaret for tøj og personlige ting, der bliver væk. Derfor er det en god idé at mærke alt med navn og telefonnummer. Personalet vil naturligvis være behjælpelige med, at deltagerne får alle deres ting med hjem.

Ved busafgang vises kolonibilletten, og en kuvert med sundhedskort, lommepenge og (evt. medicin med vejledning) afleveres til kolonilederne.
Lommepengene bliver indsat i kolonibanken, og kan hæves efter behov.

Det er tilladt at medbringe mobiltelefonen, men på de fleste kolonier bliver de inddraget, og udleveret på fastsatte tidspunkter, så de ikke griber forstyrrende ind i koloniens aktiviteter.

På kolonien er der dynetæpper og hovedpuder til alle, men jeres barn skal selv medbringe dynebetræk, hovedpudebetræk og lagen. Man kan også vælge at medbringe sin egen sovepose, lagen og hovedpudebetræk.

Ved ankomsten til kolonien vil børnene blive informeret om de regler, der er gældende på deres koloni. For alle koloniophold medfører det hjemsendelse, hvis man indtager alkohol, snus, euforiserende stoffer, bader uden opsyn og tilladelse, eller hvis man forlader koloniområdet uden tilladelse.
Transporten foregår i bus fra mødestedet direkte til kolonien og retur.

KOLONIERNES PAKKELISTE

Når man skal på koloni, er det ikke altid lige nemt at finde ud af, hvor meget man skal pakke. Her prøver vi at givet et bud på, hvad der dækker et 5 dages koloniophold. Det er naturligvis kun vejledende 🙂 Alt medbragt skal mærkes med for- og efternavn (Vi får hvert år en del glemte effekter indleveret på Kolonikontoret, som vi ikke kan finde ejeren til) Kolonierne hæfter ikke økonomisk for glemte effekter

Tøj

Hygiejne

Andet

Seng

Sko

Hoved

Afbud og spørgsmål vedr. ventelister

I tilfælde af AFBUD efter 26. maj refunderes det indbetalte beløb ikke, medmindre der er tale om sygdom, og der kan fremvises en lægeerklæring eller hospitalsrapport.

Ved afbud skal du sende en mail til adressen sommerhold@kolonierne.dk. I mailen bedes du oplyse dit barns navn, skole og klassetrin. Vigtigt skriv afbud i emnefeltet.

Har du spørgsmål om årets sommerkolonier, kan du skrive til adressen sommerhold@kolonierne.dk eller ringe på 33 25 44 25 – tast 3.

At stå på ventelist, når man lige er tilmeldt?

Alle ca. 5000 ansøgere står på én stor venteliste til at blive fordelt på et kolonihold. 22. april får man besked, om man har fået en plads.

Betalingsfrist

Fristen for betaling eller ansøgning om friplads er 2. maj. Har du endnu ikke betalt eller fået bevilget friplads, vil din plads blive givet til andre på ventelisten.
Ved betaling brug girokortet.

Bornholmerkoloni og pas

Børn, der skal til Bornholm på koloni, behøver IKKE medbringe pas, hvis de har statsborgerskab i et nordisk land, herunder Danmark. Se venligst transportministeriets hjemmeside.

NYT fra DSB skolerejser

Fototilladelse

På kolonierne bliver der taget en del fotos af børnene, og da vi gerne vil benytte de bedste til vores kolonimateriale, er der et afkrydsningsfelt, hvor vi beder om jeres tilladelse. Vi vil naturligvis ikke benytte billeder, der kan virke anstødende eller krænkende. Fototilladelsen er ikke nødvendig for at opnå en koloniplads.

Glemt brugernavn

Brugernavn Det er de første 6 cifre i dit barns cpr. nr. eller din e-mail Kodeordet I kan herefter få tilsendt et nyt kodeord.

Glemte sager sommerkoloni

Glemte sager vil kunne hentes til og med uge 41.
Glemte sager fra følgende kolonier er nu på Kolonikontoret til afhentning. 
Uge 27       Egilsholm, Næsbystrand, Thorøgaard

Informationsudveksling

For at opfylde lovgivningen om videregivelse af oplysninger om børnenes trivsel, sociale kompetencer, diagnoser og andre pædagogiske behov mellem skole, koloniernes personale og Børne- og Ungeforvaltningen skal der gives accept til dette.

Vi benytter disse oplysninger til at fordele børnene. Personalet på kolonierne bruger oplysningerne til at være opmærksom på evt. særlige hensyn samt kontakte forældrene, hvis der skulle være behov for det. Endvidere bruger Børne-og Ungeforvaltningen oplysningerne til statistiske beregninger.

Ingen pladsgaranti eller søskendegaranti, men…

Kolonierne giver ingen pladsgaranti eller søskendegaranti, men tilstræber, så vidt det er muligt, at opfylde de ønsker, der står i feltet under bemærkninger på ansøgningen. Sidste år fik vi ekstra ordinært mange henvendelser i den tro, at garanti var noget, vi kunne tilbyde. Vi sætter vores hold til 40 pladser pr. koloni for at sikre, at vi kan sende børn og voksne forsvarligt afsted, og har stadigvæk særligt fokus på hygiejne. Der kan dog i enkelte tilfælde være en lille overbelægning på enkelte hold, oftest skolehold.

Lommepenge

Under koloniopholdet får børnene fuld forplejning, og der er også penge til frugt, saft og nogle dage is og jordbær, men det er også rart for børnene med lidt lommepenge til kioskbesøg, en is, en lille souvenir fra området eller et postkort med en hilsen til mor og far. Da vi sender børn af sted fra børnehaveklassen til og med 9. klasse, kan der naturligvis være forskel på, hvor mange lommepenge vi anbefaler, men 100 kr. til de mindste bør være rigeligt. Lommepengene skal afleveres i en kuvert sammen med sundhedskortet og evt. meddelelser. Kolonipersonalet opretter en bank, så børnene kan hæve deres lommepenge efter behov, så der ikke ligger penge på værelserne. Hvis der mod forventning skulle være penge på kontoen ved afrejse, bliver de udleveret ved afgang sammen med sundhedskortet.

Mails

Der kan opstå problemer med vores levering af mails. Tjek gerne spamfiltret/junkmailen.

Mobiltelefon

På kolonierne må man gerne medbringe sin mobiltelefon, men der et princip om mobilfri tid på kolonierne. På de enkelte kolonihold kan der være forskellige regler. De fleste hold har mobiltid sidst på eftermiddagen, så børnene har mulighed for at ringe eller sende en besked, ellers opbevares mobilerne hos lederne, så husk navn på oplader og mobil. I nødstilfælde kan personalet kontaktes på koloniens mobil, nummeret findes under kontakt.

Personalet på kolonierne

På skoleholdene er det lærere eller pædagoger fra skolen der deltager, men på temakolonierne er det ofte lærerstuderende eller unge studerende, der har været af sted før med kolonierne eller har erfaringer med at arbejde med børn og unge i andre sammenhænge. På alle ansatte bliver der indhentet børneattester hos politiet, og for at kunne bade med børnene forlanger vi som minimum en bassinprøve, der indeholder færdighedsprøver og livredning.

Pris for koloniophold

En uge fra mandag til fredag koster 1.795 kr. (beløbet dækker ophold, transport og kost). For ophold af længere varighed betales 75 kr. ekstra pr. dag. F.eks. er prisen for en 2 ugers koloni med udrejse mandag og hjemkomst fredag den efterfølgende uge. 1.795 kr.+ 7 dage x 75kr. =2.320 kr.

Regler på kolonierne

Et feriekoloniophold består normalt af 40 elever og 8 voksne. Når så mange mennesker er sammen, er det naturligvis nødvendigt med nogle regler. Overordnet gælder det for alle kolonier, at
eleverne selvfølgelig ikke må bade eller soppe på egen hånd, ligesom de ikke må forlade koloniens område, uden at en leder har givet lov til det. Det er heller ikke tilladt at købe, indtage alkohol eller andre rusmidler, så som hash mv.
På de enkelte kolonier er desuden lokale regler, som koloniens lærere vil gøre rede for ved ankomsten fx. brug af mobiltelefon under opholdet.
Hvis en elev af private grunde ønsker at komme hjem, før opholdet er slut, må forældrene selv arrangere, afhente og betale for hjemrejsen. Kolonipersonalet skal altid kontaktes inden afhentning!
I særlige tilfælde kan der blive tale om hjemsendelse. Forældrene vil i så fald blive orienteret.

Skolehold eller alm. hold

På en del skoler er det blevet en fast tradition, at lærere fra skolen danner deres eget sommerkolonihold, så det kun er elever fra deres egen skole, der deltager. Denne form for koloni er blevet meget populær, da det tætte forhold mellem lærere og elever og det kammeratskab, der opstår  blandt eleverne i løbet af opholdet, fortsætter på skolen efter hjemkomst.

Hvis dit barns skole ikke har et skolehold, prøver vi altid at placere børnene, så de kommer sammen med børn fra klassen, samme skole eller en skole i samme område, så der altid vil være kammerater, de kender. Koloniholdene vil dog altid blive sammensat, så der også er børn på samme alder, og her kan nye venskaber opstå. Vi opfordrer forældrene med børn i de mindste klasser til at koordinere deres børns sommerophold, så de søger samme uge og tema, hvis det er muligt. Erfaring viser, at har man en god ven med, kan man nemmere undgå hjemve. Derfor er det vigtigt at skrive kammeraters navn og klasse i kommentarfeltet ved tilmelding.

Oftest stillede spørgsmål

Fandt du ikke svaret på dit spørgsmål?