Københavns Lærerforenings Kolonier ønsker at styrke børn og unges nysgerrighed på natur og naturvidenskab, ved at de gennem barndommen og ungdommen udforsker, undersøger og leger med elementer i naturen. Både under og efter et koloniophold.

Følg NaturligVis på Koloni på Instagram


Projektet NaturligVis på Koloni er en konkretisering af det ønske, som Novo Nordisk Fonden har valgt at støtte de næste to år. Formålet er at understøtte børn og unges naturvidenskabelige dannelse og nysgerrighed, igennem praksisnære undersøgelser og oplevelser, og at styrke forståelsen af deres egen rolle i den store sammenhæng. Københavns Lærerforenings Kolonier samarbejder med Foreningsudviklerne om udvikling af indholdet i NaturligVis på Koloni.

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg udvikligen af NaturligVis på Koloni