Feriegården

Feriegården

Feriegården

Feriegården

Kolonien Feriegården var oprindelig et husmandssted i Lyngområdet i Sejerøbugten, som omfatter Hønsinge Lyng, Ellinge Lyng, Jyderup Lyng, Stenstrup Lyng osv. Stednavnene vidner om, at området engang var et fattigt lyngklædt hedelandskab. I dag er Lyngen helt overtaget af sommerhusbebygggelser, og det betyder bl.a., at der ikke er mere end ca. 1,5 km til købmanden på Lyngvejen. Der ligger også en del feriekolonier i nærheden. Feriegården er købt for penge, som Svensk Røde Kors i besættelsesåret 1944 skænkede til Kolonierne. Pengene skulle anvendes til ferieophold for danske børn.

Grunden er en stor naturgrund, der giver masser af muligheder for alle former for udendørs leg og sport. Der er ca. 7 min. gang til havet. For at bade skal man over en bro, der forbinder kysten med en af Korevlerne. Ude på Korevlen er der både klitter og marehalm, og stranden er utroligt børnevenlig med meget lavt vand. I 1997 blev hele det areal fredet, som strækker sig fra det plantede læhegn ved kolonien helt ned til kysten. Heldigvis er der dog ikke “adgang forbudt” på det fredede område, som byder på adskillige udfoldelsesmuligheder.

Faciliteter

Wifi

TV

Husdyr ikke tilladt

Bålsted

Fodboldbane

Grill

Afstand til butik

1.5 km

Afstand til vand

700 m

Bordtennis/bordfodbold

Tilkøb af rengøring

2.500,00 kr.

Tilkøb af festservice

Ja, kontakt tilsynførende for mere information

Tilkøb af mad samt tilberedning

Vi henvender til catering under praktisk information

Bordmål

10 borde af B 80 cm x L 190 cm

Højstol

Praktisk information

Transport

Adresse

Feriegården Toftevej 61, Ellinge Lyng, 4560 Vig St.

Tilsynsførende

Jørgen Preuss: 2372 3878

Lokalområdet

Koloniens natur

Feriegården ligger i yderste række ud til det fredede område Ellinge Lyng og Korevlerne. Området bliver græsset, for at holde gyvel, birk, pil og græs nede, så lyngen får plads. Langs stranden er klitterne og indenfor klitterne er brakvandssøerne, som I kommer over ad en af broerne.

Stranden

Stranden er meget lavvandet og her kan I gå på opdagelse efter smådyr, fladfisk og krabber. En del tang skylder i land og giver skjulested til landlevende tanglopper og edderkopper. I klitterne gror marehalm, som holder på sandet, så det ikke blæser op og danner sandflugt. Derfor er marehalmen også fredet og må ikke plukkes. I marehalmen finder I måske insekter, der lever på bladene eller finder nektar på blomsterne.

Stranden hedder Korevlerne, fordi køer nogle steder græsser helt ned til vandet. Inden for klitterne er brakvandssøerne. Lavvandede søer med vand, der har et lavt saltindhold og giver liv til fugle, fisk, myggelarver og andre småkravl. Af fugle kan I sikkert få øje på gråænder, svaner, skarv, hættemåger og sølvmåger. Langs søbredderne vokser tagrør, søkogleaks, engelsk græs, gråbynke, gult lav på sten, hybenrose mm.

Omkring kolonien

Inde på kolonien langs hegnet gror et tæt krat med skovfyr, birk, ahorn, eg, mirabel, hvidtjørn, snebær, samt flere store buske af hassel. Afgrænset i et bed vokser et krat af store hybenbuske. Her er gode gemmesteder til småfuglenes reder, egern og mus og masser af smådyr. På grunden finder I også hindbær, brombær, kristtjørn, cikorie, hedelyng, skovsyre, fuglegræs, tusindfryd, storkenæb m.fl. Kig efter snog, hugorm, rådyr og flagermus i området. Også egern kommer på besøg, for at finde kogler, nødder og fugleunger til middagsmad.

Forespørgsel