Naboen

Naboen

Naboen

Naboen

Kolonien Naboen ligger i udkanten af Svaneke. Nærmeste bebyggelse er kolonien Frennenæs. Huset er købt i 1936, året efter opførelsen af Frennenæs, deraf navnet “Naboen”. Grunden, som er på 40000 m2, er skænket af Svaneke Kommune. Der er kort afstand til vandet, som er en kysteng med klipper – velegnet til badning, især for børn. Fra kolonierne er der ikke langt ad kyststien til Svaneke, som er en af Danmarks mindste – og mest charmerende – købstæder.

Hele byen er én stor seværdighed, med de store købmandsgårde nede ved havnen, der spillede en stor rolle i byens storhedsperiode, og smalle og stejle gader med små velholdte bindingsværkshuse omgivet af frodige haver. Her er masser af læ og lune klipper, og i haverne kan man finde både vin, figen, ægte kastanje og valnød.

I Svaneke findes der desuden både silderøgeri og glaspusteri, ligesom du kun en kort kørsel fra kolonien, finder den bornholmske forlystelsespark Brændesgårdshaven.

Byens vandtårn er tegnet af arkitekten Jørn Utzon, og har form som en båke – et sømærke fra vestkysten.

Faciliteter

Wifi

TV

Husdyr ikke tilladt

Bålsted

Fodboldbane

Grill

kulgrill

Afstand til butik

1.2 km

Afstand til vand

100 m

Bordtennis/bordfodbold

Tilkøb af rengøring

4.500,00 kr.

Tilkøb af festservice

Ja, kontakt tilsynførende for mere information

Tilkøb af mad samt tilberedning

Vi henvender til catering under praktisk information

Bordmål

7 borde af B 80 cm x L 180 cm, 2 borde af B 80 cm x L 120 cm

Højstol

Praktisk information

Adresse

Sydskovvej 11, 3740 Svaneke

Tilsynsførende

Svend Lassen
Tlf: 6174 7272

Akut

1813 Skadestue Ullasvej 8,
3700 Rønne
Tlf. 3867 0000

Lægehus

Lindevej 5 B, 3740 Svaneke
Tlf. 5649 6003

Wifi

TV

Afstand til butik

Afstand til vand

Husdyr ikke tilladt

Bålsted

Fodboldbane

Grill

Bordtennis/bordforbold

Tilkøb af rengøring

Ja, kontakt vores tilsynsførende for information

Tilkøb af festservice:

Ja, kontakt tilsynførende for mere information

Tilkøb af mad samt tilberedning

Vi henvender til catering under praktisk information

Bordmål

8 borde af B 80 cm x L 180 cm, 1 bord af B 80 cm x L 120 cm

Lokalområdet

Koloniens natur

Kolonierne Frennenæs og Naboen ligger tæt på den forrevne klippekyst på det østligste punkt i Danmark. Kysten består af Svanekegranit, som er råt og smuldret, men godt at klatre på. Granitten er mange steder dækket af gult lav, men også grå laver og mos, gror på de rå klipper.

Stranden

Bag den rå klippestrand ligger strandengen med rock pools, der opsamler vand og skaber sine egne små biotoper. Når poolene oversvømmes af havvandet, skyller små blåmuslinger med ind og strander, til poolen igen bliver oversvømmet. Strandengen er sumpet og giver liv til insekter og fugle, der yngler i området. I kan ved at smage på vandet selv undersøge om vandet i pytterne er lige så salt som havvandet, eller det indeholder mere eller mindre salt.

På vandet ses ofte stormmåge, sølvmåge, edderfugle, skarver, gråænder, toppet skallesluger, toppet lappedykker, knopsvane m.fl. På det lave vand vokser tang på stenene, som I kan spise af. Det kan spises råt eller I kan tage det med i køkkenet og tilberede til næste måltid.

Omkring kolonien

Mod stranden er på koloniernes grund gammelt krat med flere forskellige træarter og et par gamle stubbe og en grenbunke, der ligger til nedbrydning og giver levested for mange smådyr som bænkebidere, biller og edderkopper. På grunden finder I også brombærkrat og hunderose, hyld, ahorn, kirsebær, bøg, elm, ahorn, skovfyr og et enkelt birketræ. Flere steder i området er træerne overgroet med efeu i sådan en grad at træerne bukker under. Der er få store fritstående træer. Mest af eg og bornholmsk røn. På grunden vokser hist og her Tusindfryd, Storkenæb, Mælkebøtte, Rød Tvetand, Løgkarse, Dansk ingefær, Ramsløg, vild Kørvel, Vorterod m.fl.

Skoven er offentlig og der er adgang hele døgnet. Lige forbi kolonierne går en sti mod syd. Den går forbi Frenne Næs, der er et klippefremspring, der strækker sig ud i havet. Her ligger også resterne af Frenne Ottes batteri, der var et forsvarsværk, der har udnyttet klippernes naturlige forsvar og som var placeret netop her for at holde øje med fjendtlig indtrængning fra øst.

Forespørgsel