Skansen

Skansen

Skansen

Skansen

Kolonien Skansen ligger på en pragtfuld lyngbevokset, åben grund på Skansehage, direkte ved vandet, og lige op til store fredede arealer, ca. 3 km øst for Rørvig. Rørvig er et af de første områder, der blev “opdaget” af københavnske sommergæster, og er i dag et område præget af ældre sommerhusbebyggelse.

Den gamle del af Rørvig har smukke, gamle bindingsværkshuse, småsprossede vinduer og idylliske haver. Koloniens navn kommer af de skanser, eller bastioner, der har været opført her langs kysten for at forsvare indsejlingen til Isefjorden. Huset er opført som karantænestation i forbindelse med den store koleraepedemi i sidste halvdel af 1800-tallet. Det var placeret i den dengang meget øde egn mellem sand- og lyngbakker, og skulle modtage kolerapatienter fra skibe, der skulle ind i Isefjorden og Roskilde Fjord. Men man må have været lidt sent ude med byggeriet i forhold til koleraepidemien, for stedet har kun haft en eneste patient – en sømand fra et udenlandsk skib. Det viste sig senere, at sømanden slet ikke led af kolera, men derimod af kærlighed – til en smuk Rørvig-pige. Sømanden havde opdigtet kolerasymptomerne som undskyldning for at blive sat i land, og han stak af fra karantænestationen allerede den første nat. Efter ham kom der ingen andre patienter. I 63 år stod alle sengene opmagasinerede, indtil Københavns Lærerforening i 1933 lejede sig ind i bygningen og et par år senere købte stedet.

Faciliteter

Wifi

TV

Husdyr ikke tilladt

Bålsted

Fodboldbane

Grill

kullgrill

Afstand til butik

3.0 km

Afstand til vand

10 m

Bordtennis/bordfodbold

Tilkøb af rengøring

3.750,00 kr. Bestilles senest 2 mdr. inden ankomst

Tilkøb af festservice

Ja, kontakt tilsynførende for mere information

Tilkøb af mad samt tilberedning

Vi henvender til catering under praktisk information

Bordmål

8 borde af B 80 cm x L 190 cm

Højstol

Praktisk information

Adresse

Skansehagevej 76-78, 4581 Rørvig

Naturskole

Anneberg, Egebjergvej 162
4500 Nykøbing Sjælland
Tlf: 59930217

Tilsynsførende

Cathrine Clausen: 4182 3424

Jukeboks udlejning

Lokalområdet

Koloniens natur

Skansen er sidste stop inden fjorden og overdrevet, Skansehagen. Her er højt til himmelen og udsigt til Isefjorden, hele vejen rundt.

Stranden

På den lange strand omkring Skansehagen er der masse af sten til at slå smut, bygge med, sortere efter farver og mønstre eller lave kunst på stranden med. Stenene i vandet giver gemmesteder for småfisk, der jager tanglopper og rejer og for den smukke almindelig søstjerne. Vil I have sandstrand, skal I gå langs kysten, hvor der er områder, med mindre sten og mere sand eller ved stranden inde i bugten, mod Rørvig. Her og på havnen, kan I være heldige at fange pænt store strandkrabber.

Omkring kolonien

Skansens grund er sand, dækket af lyng og hårdføre græsser, som på overdrevet. Kun lige rundt om bygningerne er der træer og buskads i form af et gammelt syrenkrat med huler, lidt elm, eg og tjørn, samt nogle store gamle roser, der spreder sig lystigt med rodskud. Hist og her vokser urter som Røllike, gråbynke, flere arter af mos og engelsk græs. På overdrevet også bregner, slåen og store mængder af hybenrose, som bliver ryddet pletvist.

Mange fugle tiltrækkes af det åbne land, hvor der på stille, solrige dage, er insekter i luften. Her kommer landsvaler forbi efter fluer og myg. Sølvmåge og hættemåge er ofte i luften og kig efter tårnfalk svælvende over overdrevet efter spidsmus.

Forespørgsel