Udlejningsvilkår

Booking kan kun ske telefonisk. På ankomstdagen påbegyndes lejemålet i princippet kl. 14.00. På afrejsedagen afsluttes lejemålet i princippet kl. 11.00. Bookes der med ankomst mandag, kan der muligvis aftales tidligere ankomst. Ring til den tilsynsførende for mere information. Senest 8 dage før lejemålets begyndelse skal den tilsynsførende kontaktes angående ankomst til kolonien. Se praktisk information under kolonien.

Hverdage udlejes kun i hele eller halve uger fx: man-fre/man-ons/ons-fre. Weekendudlejning er fra fredag-søndag – forældrearrangeret klassetur undtaget.

Under hele lejemålet har lejeren ansvaret for kolonien og grunden. Beplantningen må ikke beskadiges.

Der må ikke parkeres eller køres uanset køretøjets type på beplantede områder.

Lejeren må omgående sætte sig i brugen af brandslukningsmateriellet samt læse opslaget ”Forskrifter ved brand og flugtveje”.

Det er ikke tilladt på noget tidspunkt at være flere gæster på kolonien, end der er sengepladser til. Dette af hensyn til brandmyndighederne.

Som lejer skal man tage nødvendigt hensyn til naboerne. Der må ikke spilles musik udendørs eller for åbne døre og vinduer. Efter kl. 24 er musik forbudt.

Rygning i bygningerne er ikke tilladt. Der vil blive eftersendt en regning på rengøring.

Fyrværkeri er ikke tilladt.

Husdyr må ikke medbringes.

Det er ikke tilladt at oplade sin elbil på kolonien grundet evt. overbelastning af elinstallationer.

Der må ikke tændes bål på området, medmindre der er et etableret bålsted og efter tilladelse fra de lokale brandmyndigheder. Tjek, om der er særlige restriktioner i tørkeperioder.

Der må ikke ske opklæbning på vægge, døre og lofter.

Sengene må ikke flyttes af hensyn til gulvene.

Madrasser og møbler må ikke bruges udendørs.

Affald skal anbringes i affaldscontainerne eller affaldsposerne, og glasaffald skal være fjernet ved afrejsen.

Ved hjemrejsen skal området renses for eksempelvis papir, cigaretskod og lign.

Fejl og/eller mangler skal omgående meldes til den tilsynsførende.

Teltslagning, herunder festtelte og lign., er ikke tilladt.

Genudlejning af kolonien er ikke tilladt.

Der skal ydes erstatning for alt, som slås itu, beskadiges eller ødelægges.

Bygningerne er indrettet og udstyret til feriekoloni og lejrskoleophold for børn.

Gæster skal selv medbringe sovepose/dyne, hovedpude, linned, håndklæder, viskestykker, karklude og toiletpapir.

Der udleveres dyner og puder til lærere, som tager på lejrtur/hyttetur.

Der er ikke fast personale på kolonien, så derfor skal lejeren selv sørge for madlavning og rengøring.

Der skal under opholdet foretages alm. daglig rengøring med de rengøringsmidler, der er til rådighed på kolonien. Kolonien skal ved lejemålets afslutning efterlades fuldstændig rengjort og klar til næste hold gæster.

Her kan ses en Tjekliste rengøring ved afgang for rengøring, hvis man selv vælger at gøre rent efter et koloniophold.

Ønsker lejeren rengøring udført mod ekstra betaling, kan det evt. formidles gennem den tilsynsførende. Ved tilkøb af rengøring må man forvente at skulle forlade dele af bygningen tidligere, så rengøringspersonalet kan komme til og nå at afslutte rengøringen rettidigt. Kontakt tilsynsførende for detaljer.

 

Tilsynsførende

Vores repræsentant på stedet tilser bygningerne, opbevarer nøgler, kontrollerer håndværkerne m.m. Den tilsynsførende er ikke forpligtet til at yde tjenester af nogen art. Hvis holdet ulejliger den tilsynsførende, må vedkommende honoreres for det. Når holdet ankommer, gennemgår den tilsynsførende normalt kolonien sammen med holdets leder. Her konstateres evt. mangler, og holdets leder vises til rette mht. koloniens indretning. Alle henstillinger fra den tilsynsførende skal følges. Den tilsynsførende er ikke forpligtet til at fremvise kolonien før udlejningsdatoen.

Indberetningsskemaet

For at kunne opretholde en god standard på kolonierne er det indberetningsskema, som den tilsynsførende er i besiddelse af, et vigtigt værktøj for administrationen – husk derfor at udfylde skemaet både ved ankomst og afrejse! Efter ankomstens gennemgang påskrives evt. mangler på skemaet, som underskrives af både lejer og tilsynsførende. Inden afrejsen foretages normalt en ny gennemgang, hvor evt. mangler forårsaget under opholdet kan konstateres. Igen underskrives skemaet af både lejer og tilsynsførende, hvorefter skemaets ene kopidel udleveres til lejeren, og forsiden indsendes af den tilsynsførende til Kolonikontoret.

Afbestilling/Aflysning

Bookingen kan kun aflyses skriftligt til booking@kolonierne.dk. Der opkræves et bookinggebyr på 1.000,- kroner pr. booking. Bookinggebyret bliver modregnet i lejen. En booking kan ikke ændres, kun aflyses. Man hæfter for bookinggebyret ved ændring/aflysning. Betaling af sidste rate skal falde senest 10 uger før lejemålets begyndelse. Aflyser lejer kolonien senere end 8 uger før lejemålets begyndelse, hæfter lejer for hele lejebeløbet.

Kolonierne kan ophæve lejemålet på grund af bl.a. force majeure og dobbeltbookning. I disse tilfælde er kolonierne forpligtet til snarest at underrette lejerne. Der tilkommer ikke lejerne nogen godtgørelse.