Booking kan kun ske telefonisk. Der opkræves et bookinggebyr på 1.000,- kroner pr. booking. Bookinggebyret bliver modregnet i lejen. En booking kan ikke ændres, kun aflyses. Man hæfter for bookinggebyret ved aflysning.

På ankomst­dagen påbegyndes lejemålet i princippet kl. 13.00. På afrejsedagen afsluttes lejemålet i princippet kl. 12.00. Senest 8 dage før lejemålets begyndelse skal den tilsynsførende kontaktes angående ankomst til kolonien.

Det er ikke tilladt på noget tidspunkt at være flere gæster på kolonien, end der er sengepladser til. Dette af hensyn til brandmyndighederne.

Gæster skal selv medbringe sovepose/dyne, hovedpude, linned, håndklæder, viskestykker, karklude og toiletpapir.
Der udleveres dyner til lærer som tager på lejrtur/hyttetur.

Kolonien lejes uden personale. Ved ankomst og afrejse vil koloniens tilsynsførende dog typisk være tilstede. Den tilsynsførende er Københavns Lærer­forenings Koloniers stedlige repræsentant. Alle henstillinger fra den tilsynsførende skal følges. Den tilsynsførende er ikke forpligtet til at fremvise kolonien før udlejning­sdatoen eller til at yde tjenester af nogen art.

Lejeren skal selv sørge for rengøring. Kolonien skal ved lejemålets afslutning efterlades fuldstændig rengjort og klar til næste hold gæster.
Her kan ses en Tjekliste rengøring ved afgang for rengøring, hvis man selv vælger at gøre rent efter et koloniophold.

Som lejer skal man tage hensyn til naboerne. Der må ikke spilles musik udendørs eller for åbne døre og vinduer. Efter kl. 24 er musik forbudt. Der må ikke tændes bål på området, medmindre det kan ske på en strandbred og efter tilladelse fra de lokale brandmyndigheder. Teltslagning, herunder festtelte og lignende, er ikke tilladt.

Dyr må ikke medbringes.

Bygningerne er indrettet og udstyret til feriekoloni og lejrskoleophold for børn.

De samlede udlejningsvilkår fremgår af lejebekræftelsen.