Booking kan kun ske telefonisk. Der opkræves et bookinggebyr på 1.000,- kroner pr. booking. Bookinggebyret bliver modregnet i lejen. En booking kan ikke ændres, kun aflyses. Man hæfter for bookinggebyret ved aflysning.

På ankomst­dagen påbegyndes lejemålet i princippet kl. 13.00. På afrejsedagen afsluttes lejemålet i princippet kl. 12.00. Senest 8 dage før lejemålets begyndelse skal den tilsynsførende kontaktes angående ankomst til kolonien.
Hverdage udlejes kun i hele eller halve uger fx: man-fre/man-ons/ons-fre. Weekendudlejning er fra fredag – søndag – forældrearrangeret klassetur undtaget.

Det er ikke tilladt på noget tidspunkt at være flere gæster på kolonien, end der er sengepladser til. Dette af hensyn til brandmyndighederne.

Gæster skal selv medbringe sovepose/dyne, hovedpude, linned, håndklæder, viskestykker, karklude og toiletpapir. I 2021 vil der opkræves et ekstra hygiejnegebyr. På hverdage kr. 5 pr. person pr. overnatning. I weekender kr. 150 pr. overnatning. Gebyret dækker håndsæbe og papirhåndklæder på kolonierne.
Der udleveres dyner og puder til lærere som tager på lejrtur/hyttetur.

Kolonien lejes uden personale. Ved ankomst og afrejse vil koloniens tilsynsførende dog typisk være tilstede. Den tilsynsførende er Københavns Lærer­forenings Koloniers stedlige repræsentant. Alle henstillinger fra den tilsynsførende skal følges. Den tilsynsførende er ikke forpligtet til at fremvise kolonien før udlejning­sdatoen eller yde tjenester af nogen art.

Lejeren skal selv sørge for rengøring. Kolonien skal ved lejemålets afslutning efterlades fuldstændig rengjort og klar til næste hold gæster.
Her kan ses en Tjekliste rengøring ved afgang for rengøring, hvis man selv vælger at gøre rent efter et koloniophold.
Ved tilkøb af rengøring må man forvente at skulle forlade dele af bygningen tidligere, så rengøringspersonalet kn komme til og nå at afslutte rengøringen rettidigt. Kontakt tilsynsførende for detaljer.

Som lejer skal man tage hensyn til naboerne. Der må ikke spilles musik udendørs eller for åbne døre og vinduer. Efter kl. 24 er musik forbudt. Der må ikke tændes bål på området, medmindre der er et etableret bålsted og efter tilladelse fra de lokale brandmyndigheder. Tjek om der er særlige restriktioner i tørkeperioder. Teltslagning, herunder festtelte og lignende, er ikke tilladt.

Dyr må ikke medbringes.

Bygningerne er indrettet og udstyret til feriekoloni og lejrskoleophold for børn.

De samlede udlejningsvilkår fremgår af lejebekræftelsen.