Udlejningsvilkår

Booking

Booking kan kun ske telefonisk. På ankomstdagen påbegyndes lejemålet kl. 14.00. På afrejsedagen afsluttes lejemålet kl. 11.00. Der kan være undtagelser eller andre tider for afrejse, se under den enkelte koloni/ kontakt tilsynsførende. Bookes der med ankomst mandag, kan der muligvis aftales tidligere ankomst. Ring til den tilsynsførende for mere information. Senest 8 dage før lejemålets begyndelse skal den tilsynsførende kontaktes angående ankomst til kolonien. Se praktisk information under kolonien.

Hverdage udlejes kun i hele eller halve uger fx: man-fre/man-ons/ons-fre. Weekendudlejning er fra fredag-søndag – forældrearrangeret klassetur undtaget.

Under hele lejemålet har lejeren ansvaret for kolonien og grunden. Beplantningen må ikke beskadiges.

Rengøring

Her kan ses en tjekliste rengøring ved afgang for rengøring, hvis man selv vælger at gøre rent efter et koloniophold.

Ønsker lejeren rengøring udført mod ekstra betaling, kan det evt. formidles gennem den tilsynsførende. Ved tilkøb af rengøring må man forvente at skulle forlade dele eller hele bygningen tidligere, så rengøringspersonalet kan komme til og nå at afslutte rengøringen rettidigt. Kontakt tilsynsførende for detaljer.

Bemærk Thoro kolonier

Ingen persontransport på anhænger eller trailer.
Ingen kørsel – ingen personkørsel – ingen husdyr
Ingen luftgevær og bueskydning
1 – 2 km gang til kolonierne

Tilsynsførende

Vores repræsentant på stedet tilser bygningerne, opbevarer nøgler, kontrollerer håndværkerne m.m. Den tilsynsførende er ikke forpligtet til at yde tjenester af nogen art. Hvis holdet ulejliger den tilsynsførende, må vedkommende honoreres for det. Når holdet ankommer, gennemgår den tilsynsførende normalt kolonien sammen med holdets leder. Her konstateres evt. mangler, og holdets leder vises til rette mht. koloniens indretning. Alle henstillinger fra den tilsynsførende skal følges. Den tilsynsførende er ikke forpligtet til at fremvise kolonien før udlejningsdatoen.

Indberetningsskemaet

For at kunne opretholde en god standard på kolonierne er det indberetningsskema, som den tilsynsførende er i besiddelse af, et vigtigt værktøj for administrationen – husk derfor at udfylde skemaet både ved ankomst og afrejse! Efter ankomstens gennemgang påskrives evt. mangler på skemaet, som underskrives af både lejer og tilsynsførende. Inden afrejsen foretages normalt en ny gennemgang, hvor evt. mangler forårsaget under opholdet kan konstateres. Igen underskrives skemaet af både lejer og tilsynsførende, hvorefter skemaets ene kopidel udleveres til lejeren, og forsiden indsendes af den tilsynsførende til Kolonikontoret.

Afbestilling/Aflysning

Bookingen kan kun aflyses skriftligt til booking@kolonierne.dk. Der opkræves et bookinggebyr på 1.000,- kroner pr. booking. Bookinggebyret bliver modregnet i lejen. En booking kan ikke ændres, kun aflyses. Man hæfter for bookinggebyret ved ændring/aflysning. Betaling af sidste rate skal falde senest 10 uger før lejemålets begyndelse. Aflyser lejer kolonien senere end 8 uger før lejemålets begyndelse, hæfter lejer for hele lejebeløbet.

Kolonierne kan ophæve lejemålet på grund af bl.a. force majeure og dobbeltbookning. I disse tilfælde er kolonierne forpligtet til snarest at underrette lejerne. Der tilkommer ikke lejerne nogen godtgørelse.