Vesterborg

Vesterborg

Vesterborg

Vesterborg

Vesterborg ligger på Thorø, som er på 600.000 m2. Oprindelig var Thorø en ø, ca. 5 km sydøst for Assens, men ændrede strømforhold og havaflejringer har gjort Thorø landfast med Fyn, og i dag er der adgang til “øen” via en sandtange fra landsbyen Thorøhuse. Kolonierne råder over transportmidler, som kan hente varer og bagage i Thorøhuse, mens gæster må spadsere over. Københavns Lærerforening købte Thorø i 1930 af dødsboet efter direktør Harald Plum, der havde erhvervet øen til sommersted for sig selv. Plum havde opbygget Det Transatlantiske Kompagni, men i 1923 brød firmaet sammen med en kæmpegæld, der var en af de vigtigste årsager til Landmandsbankens krak. Efter fallitten skød Plum sig på Thorø.

Plum havde startet opførelsen af Vesterborg for at indrette et museum for handel og søfart. Det nåede dog ikke at blive færdigbygget inden hans selvmord, og ved købet i 1930 blev de halvfærdige bygninger færdiggjort som ferie- og svagbørnskoloni. Med sine skove, strande, enge og marker udgør Thorø, “børnenes ø”, et fantastisk område med et væld af aktivitetsmuligheder.

Thorø:
Ingen persontransport på anhænger eller trailer
Ingen kørsel – ingen personkørsel – ingen husdyr
Ingen luftgevær og bueskydning
1 – 2 km gang til kolonierne

Faciliteter

Wifi

TV

Husdyr ikke tilladt

Bålsted

Fodboldbane

Grill

kulgrill

Afstand til butik

5 km

Afstand til vand

10 m

Bordtennis/bordfodbold

Tilkøb af rengøring

4.375,00 kr. Minus inspektørbolig og togvogn 3125,00 kr.

Tilkøb af festservice

Ja, kontakt tilsynførende for mere information

Tilkøb af mad samt tilberedning

Vi henvender til catering under praktisk information

Bordmål

10 borde af B 80 cm x L 180 cm

Højstol

Volleyball

Praktisk information

Adresse

Thorø, 5610 Assens

Tilsynsførende

Jeppe Jørgensen & Carsten Larsen
Tlf. 2145 3795

Wifi

TV

Afstand til butik

Afstand til vand

Husdyr ikke tilladt

Bålsted

Fodboldbane

Grill

Bordtennis/bordforbold

Tilkøb af rengøring

Ja, kontakt vores tilsynsførende for information

Tilkøb af festservice:

Ja, kontakt tilsynførende for mere information

Tilkøb af mad samt tilberedning

Vi henvender til catering under praktisk information

Bordmål

8 borde af B 80 cm x L 180 cm, 1 bord af B 80 cm x L 120 cm

Lokalområdet

Koloniens natur

Der er højt til himlen ved Vesterborg. Bølgerne ruller ind fra Lillebælt og kaster til tider bølger mod kystsikringens store kampesten. Den hvide strand omkranser strandengen mod nord, hvor de fredede strandtudser om foråret gør kur til hinanden, med deres kvæk.

Stranden

Lige neden for Vesterborg ligger sandstranden med sten af forskellige størrelser og arter. De er skyllet ind fra Lillebælt, eller landet netop her under sidste istid, hvor store mængder af sten kom til Danmark med isen fra Sverige og Norge.  De fleste er afrundede af havet igennem de tusind år de har ligget her. På stranden kan I også finde krabbeskjold og skaller fra blåmusling, hjertemusling og almindelig sandmusling. Måske kan I finde dem levende på det lave vand, hvis I går på udkik. Bølgerne kan være store her og hvis i vil have mere stille vand, kan I gå rundt om øen efter en strand, der ligger mere i læ.

Syd for Vesterborg kan i omkring de store sten i kystsikringen, finde strandkål og på stenene i vandet gror blæretang, som I kan plukke de yderste blade af og tage med og spise.

Omkring kolonien

Mod vandet er skoven læbælte med høje træer med tæt underkrat. Her er der lige netop træer og buskads nok til at gå på opdagelse. Flere væltede stammer ligger i skoven som hjem for nedbrydere som bænkebidere, billelarver, snegle og svampe, og krat af hybenrose og pil står hist og pist.

Nord for Vesterborg ligger strandengen Vesterkær, som dækker op mod 1/3 af øen. Strandenge findes langs beskyttede kyster ved fjorde og lavvandede havområder. Da strandengene kan oversvømmes af havvand, er de kendetegnet ved, at der findes planter, som tåler salt. På Vesterkær er der gravet flere vandhuller, for at hjælpe strandtudser og den grønbrogede tudse med ynglesteder. Overdrevet er fredet og for at beskytte tudserne og ynglende fugle er der ikke adgang fra 1. marts til 15. juni.

Forespørgsel