På kolonien er der tæt krat med skovfyr, birk, ahorn, mirabel, hassel mm. Kolonien ligger ud til et stort lyngdækket område i Sejerøbugten. Ved at gå ad stierne igennem lyngen kommer I til stranden via en lille bro over brakvandssøerne, der ligger bag klitterne. Brakvand har lavere saltindhold end havet og højere end ferske søer og åer. Derfor kan I finde andre dyr og planter her end ved stranden. Stranden er ret lavvandet og I kan gå på opdagelse efter liv på det lave vand.

10 poster til skov og strand

Snigenatløb – rovdyr og byttedyr

Natløb

Stjerneløb uden tid

Stationer på stranden

Stjerneløb med smådyr

Kom og leg

Lege med dyr

På opdagelse efter dyr

Slå dyrene i styrke og fart