Kolonien ligger på en sandbanke, der er plantet til med skovfyr, for at holde på sandet. På grunden får gamle træer lov at ligger til smådyr og svampe, der nedbryder dem langsomt, og giver føde til fugle, insekter og andre smådyr. Rundt om grunden, langs skællet til naboerne, er der et bælte af træer og krat. Der er få hundrede meter igennem sommerhusene til skoven og 3 km til stranden. Melby overdrev er Sjællands største hede, som ligger inden for 1 km gang igennem skoven.

10 poster til skov og strand

Snigenatløb – rovdyr og byttedyr

Natløb

Stjerneløb uden tid

Stationer på stranden

Stjerneløb med smådyr

Kom og leg

Lege med dyr

På opdagelse efter dyr

Slå dyrene i styrke og fart