Kolonien ligger afskærmet fra kysten med et krat af gyvel og hybenrose. Området er omgivet af høje fyrre og egetræer, og på den nordlige side af Nørrevang er der et bælte af skov, der fører til en skovsump, med masser af pilekrat, små bække og gamle træer. Langs grunden løber en kanal, hvor der lever ferskvandsdyr, I kan fiske med net og undersøge. På stranden finder I sten i mange størrelser, opskyllet tang og muslingeskaller og mulighed for at udforske dyrelivet på det lave vand.

10 poster til skov og strand

Snigenatløb – rovdyr og byttedyr

Natløb

Stjerneløb uden tid

Stationer på stranden

Stjerneløb med smådyr

Kom og leg

Lege med dyr

På opdagelse efter dyr

Slå dyrene i styrke og fart